Europa ze swoją polityką środowiskową wytyczyła ścieżkę w poszukiwaniu przyjaznego rozwoju dla środowiska, odpowiedzialnego wykorzystywania dostępnych zasobów i utrzymywania tempa postępu, które sprawia, że ​​jest przykładem dla reszty świata . Rząd Kolumbii dostrzega potencjał zasobów, które posiada na całym swoim terytorium, aby dostarczać czystą energię na terytorium Kolumbii. Tak o tym rodzaju energii mówi Ustawa 1715 z 2014 roku, która stanowi, że „Państwo opracuje strategie wykorzystania zasobów odnawialnych dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz bezpieczeństwa dostaw energii”.

Universidad Cooperativa de Colombia zaprosił Ekoinwentyke na III Międzynarodowy Kongres Biorafinerii i Energii Odnawialnych wspieranych przez ICT, który będzie rozwijany w ramach agendy akademickiej prezentacji na temat Nauki, Technologii i Innowacji.

Cele tego międzynarodowego kongresu są następujące:

1. Przekazywanie wiedzy zdobytej od krajowych i międzynarodowych ekspertów naukowcom, a także osobom związanym z branżą biorafinerii przemysłowych/energetycznych lub wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

2. Rozwijać warsztaty współtworzenia, okrągłe stoły biznesowe między środowiskiem akademickim, firmami oraz międzynarodowymi i krajowymi ekspertami w celu generowania sojuszy lub wymiany wiedzy wokół konkretnych projektów.

3. Zidentyfikuj rozwiązania oparte na możliwościach i technologiach opracowanych przez uniwersytety, przemysł lub rząd, które mają zastosowanie do wyzwań energetycznych kraju i świata.

III Międzynarodowy Kongres Biorafinerii i Energii Odnawialnych Wspieranych w ICT – BERSTIC 2022

Prezentacja online w ramach BERSTIC 2022 – z dnia 22.04.2022 – zorganizowana przez Profesora Fernando Colmenares.

Ekoinwentyka zaprezentowała zarówno bioreaktory CTBB, jak i nasz projekt Komisji Europejskiej -„ECCELERATOR EIC”

W prezentacji uczestniczyło dwóch prelegentów z Polski, dr Juan Carlos Colmenares, pracownik naukowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz dr Damian Kasperczyk, Prezes Zarządu Ekoinwentyka sp. z o.o. (wystąpienie od 1:40 do 2:17).

Nie zabraknie również ciekawych prezentacji z linii Biogospodarka i Produkcja Wodoru.

Zapraszamy do Kielc 6 kwietnia na stoisko nr 65 w hali G.

Godz. 11.00 „Bioreaktory w walce o czyste powietrze – oczyszczanie powietrza z LZO i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych”.

Prelekcja będzie dotyczyła wykorzystania innowacyjnej technologii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) wykorzystujących procesy biooczyszczania gazów/powietrza, gwarantując wymaganą redukcję Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów emitowanych do atmosfery, szczególnie w branży lakierniczej. Technologia została wdrożona i przetestowana w różnych gałęziach przemysłu m.in. w KGHM Polska Miedź S.A. na głębokości 1000 m, Aquanet S.A. w – oczyszczalnia ścieków w Poznaniu, Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej, Schwinn sp. z o.o. – przemysł lakierniczy, Plascotech sp. z o.o. – przemysł automotive. Przeprowadzone implementacje charakteryzowały się wysokim stopniem ekologicznej efektywności oraz znacząco niższymi kosztami eksploatacyjnymi w porównaniu z technologiami dotychczas stosowanymi.

Prelegentem będzie dr inż. Damian Kasperczyk. Od 2011 r. został współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu Ekoinwentyka sp. z o.o., gdzie zajmuje się tematyką w obszarze ochrony środowiska i biotechnologii, przede wszystkim oczyszczaniem powietrza, wykorzystując stworzone przez niego innowacyjne rozwiązania technologiczne Kompaktowe Bioreaktory Trójfazowe do bioutylizacji lotnych związków organicznych (LZO), H2S, NH3 i odorów. W 2019 r. uzyskał tytułu dr. inż. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, tematyka: „Zastosowanie bioreaktorów trójfazowych do degradacji lotnych związków organicznych  i substancji odorogennych”. 

Ekoinwentyka uczestniczy w targa Middle East Energy w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w dniach 7-9 marca 2022 r.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

W dniach od 8 do 12 listopada w Brneńskim Centrum Wystawienniczym odbyły się 62 Międzynarodowe Targi Maszynowe, skupiające najnowsze i najbardziej innowacyjne technologie przemysłowe z całego świata.

Wśród wystawców nie zabrakło Ekoinwentyki i Kompaktowego Bioreaktora Trójfazowego (KBT)! Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Targach pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do obejrzenia relacji video m.in. z udziałem  firm z województwa śląskiego.

W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy prezentację instalacji Kompaktowego Bioreaktora Trójfazowego znajdującego się w Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – Oczyszczalnia Ścieków Klimzowiec.

Dzisiejsza prezentacja jest pierwszym efektem zorganizowanej końcem lipca III międzynarodowej konferencji „Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!„. Nawiązaliśmy współpracę z firmą PREDA z Opola, która to wystąpiła z prośbą o prezentację instalacji KBT dla przedsiębiorców i instytucji zrzeszonych w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (Jednostka Samorządu Województwa Opolskiego).

W trakcie spotkania zaprezentowano pilotażową instalację KBT, sposób jej działania, oraz wymogi prawne i środowiskowe dla funkcjonowania w branży wodnościekowej.

Zaprezentowano wyniki prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez spółkę Ekoinwentyka w ramach projektu unijnego „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” – umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1256/19.

W trakcie wystąpienia omówiono postęp prac badawczych z zakresu „Adaptacji technologii usuwania odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych do sektora komunalnego, w szczególności do oczyszczalni ścieków„.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy na kolejne prezentacje.

Konferencja „Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!„, która odbyła się 27 lipca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, po raz trzeci przyciągnęła przedstawicieli przedsiębiorstw i naukowców z regionu i świata. Wydarzenie dało możliwość posłuchania i wymiany doświadczeń z ekspertami i praktykami cenionymi w branży ochrony środowiska. Lakiernictwo Przemysłowe miało przyjemność objąć konferencję patronatem medialnym.

Głównym celem konferencji była prezentacja wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez spółkę Ekoinwentyka w ramach projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” oraz prezentacja najnowszych wyników prac B+R w zakresie wdrażania innowacji dotyczących biooczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (LZO) i odorów.

Nowością tegorocznej edycji konferencji było wystąpienie online profesora Eldona Rene – IHE Delft Institute for Water Education (Holandia).

W trakcie wydarzenia można było zapoznać się z sesją posterową przygotowaną przez studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność i już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję w roku 2022.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu”. Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1256/19-00

Ekoinwentyka sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT), w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” ma zaszczyt zaprosić do udziału w „III Międzynarodowej Konferencji. Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!”

Konferencja skierowana jest do firm, przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji naukowych zainteresowanych najnowszymi wynikami prac badawczo-rozwojowych w zakresie wdrażania innowacji dotyczących biooczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (LZO) i odorów.

W programie planowane jest wystąpienie przedsiębiorców (Plas.Co.Tech Polska Sp. z o.o.; Ekoinwentyka sp. z o.o., wodociągów)  oraz krajowych i międzynarodowych przedstawicieli nauki: (Prof. Dr Fernando Colmenares, Prof. Dr Eldon R. Rene, Prof. dr hab. Krzysztof Urbaniec; Prof. dr hab. Krzysztofa Barbusińskiego).

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem formularza elektronicznego, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 roku na Uniwersytecie Śląskim Katowicach w auli im. Kazimierza Lepszego ul. Bankowa 12 BUDYNEK REKTORATU (. Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji do dnia 16 lipca 2021 roku.

Dla zainteresowanych w trakcie konferencji planowana jest prezentacja działającej instalacji KBT w przemyśle, wręczenie nagrody Zielonego Feniksa oraz sesja posterowa młodych naukowców.

Informuję, że z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) Konferencja odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w dniu wydarzenie.

Komitet Naukowy:
prof. Fernando Colmenares – Universidad Cooperativa de Colombia;
prof. dr Eldon Rene – IHE Delft Institute for Water Education The Netherlands;
prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński – Politechnika Śląska;
prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec – Politechnika Warszawska;
dr hab. Violetta Kozik – Uniwersytet Śląski;
dr inż. Damian Kasperczyk.

Współorganizatorzy (Ekoinwentyka sp. z o.o. oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach) informują, że konferencja będzie miała oprawę fotograficzną, a wystąpienia będą filmowane. Fotografie i filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatorów. Zgłoszenie udziału w konferencji jest tożsame z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku.

Patronat medialny:

1 2 3 5