W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy prezentację instalacji Kompaktowego Bioreaktora Trójfazowego znajdującego się w Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – Oczyszczalnia Ścieków Klimzowiec.

Dzisiejsza prezentacja jest pierwszym efektem zorganizowanej końcem lipca III międzynarodowej konferencji „Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!„. Nawiązaliśmy współpracę z firmą PREDA z Opola, która to wystąpiła z prośbą o prezentację instalacji KBT dla przedsiębiorców i instytucji zrzeszonych w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (Jednostka Samorządu Województwa Opolskiego).

W trakcie spotkania zaprezentowano pilotażową instalację KBT, sposób jej działania, oraz wymogi prawne i środowiskowe dla funkcjonowania w branży wodnościekowej.

Zaprezentowano wyniki prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez spółkę Ekoinwentyka w ramach projektu unijnego „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” – umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1256/19.

W trakcie wystąpienia omówiono postęp prac badawczych z zakresu „Adaptacji technologii usuwania odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych do sektora komunalnego, w szczególności do oczyszczalni ścieków„.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy na kolejne prezentacje.

Konferencja „Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!„, która odbyła się 27 lipca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, po raz trzeci przyciągnęła przedstawicieli przedsiębiorstw i naukowców z regionu i świata. Wydarzenie dało możliwość posłuchania i wymiany doświadczeń z ekspertami i praktykami cenionymi w branży ochrony środowiska. Lakiernictwo Przemysłowe miało przyjemność objąć konferencję patronatem medialnym.

Głównym celem konferencji była prezentacja wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez spółkę Ekoinwentyka w ramach projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” oraz prezentacja najnowszych wyników prac B+R w zakresie wdrażania innowacji dotyczących biooczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (LZO) i odorów.

Nowością tegorocznej edycji konferencji było wystąpienie online profesora Eldona Rene – IHE Delft Institute for Water Education (Holandia).

W trakcie wydarzenia można było zapoznać się z sesją posterową przygotowaną przez studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność i już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję w roku 2022.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu”. Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1256/19-00

Ekoinwentyka sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT), w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” ma zaszczyt zaprosić do udziału w „III Międzynarodowej Konferencji. Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!”

Konferencja skierowana jest do firm, przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji naukowych zainteresowanych najnowszymi wynikami prac badawczo-rozwojowych w zakresie wdrażania innowacji dotyczących biooczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (LZO) i odorów.

W programie planowane jest wystąpienie przedsiębiorców (Plas.Co.Tech Polska Sp. z o.o.; Ekoinwentyka sp. z o.o., wodociągów)  oraz krajowych i międzynarodowych przedstawicieli nauki: (Prof. Dr Fernando Colmenares, Prof. Dr Eldon R. Rene, Prof. dr hab. Krzysztof Urbaniec; Prof. dr hab. Krzysztofa Barbusińskiego).

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem formularza elektronicznego, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 roku na Uniwersytecie Śląskim Katowicach w auli im. Kazimierza Lepszego ul. Bankowa 12 BUDYNEK REKTORATU (. Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji do dnia 16 lipca 2021 roku.

Dla zainteresowanych w trakcie konferencji planowana jest prezentacja działającej instalacji KBT w przemyśle, wręczenie nagrody Zielonego Feniksa oraz sesja posterowa młodych naukowców.

Informuję, że z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) Konferencja odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w dniu wydarzenie.

Komitet Naukowy:
prof. Fernando Colmenares – Universidad Cooperativa de Colombia;
prof. dr Eldon Rene – IHE Delft Institute for Water Education The Netherlands;
prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński – Politechnika Śląska;
prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec – Politechnika Warszawska;
dr hab. Violetta Kozik – Uniwersytet Śląski;
dr inż. Damian Kasperczyk.

Współorganizatorzy (Ekoinwentyka sp. z o.o. oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach) informują, że konferencja będzie miała oprawę fotograficzną, a wystąpienia będą filmowane. Fotografie i filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatorów. Zgłoszenie udziału w konferencji jest tożsame z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku.

Patronat medialny:

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 maja 2021 Prezes Zarządu Damian Kasperczyk podczas uroczystości „Promocje doktorskie Politechniki Śląskiej 2019/2020” odebrał z rąk JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka dyplom doktora.

Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. „Zastosowanie bioreaktorów trójfazowych do degradacji lotnych związków organicznych i substancji odorogennych” odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora oraz uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Obrona mojej pracy doktorskiej wieńczyła okres studiowania na Politechnice Śląskiej, z jednej strony była powodem ogromnej radości i ulgi, z drugiej natomiast motywowała mnie do dalszej pracy badawczo-rozwojowej. Serdecznie dziękuję Panu promotorowi prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusińskiemu, za cenne rady, życzliwość i pomoc w przygotowaniu dysertacji. Podziękowanie kieruję również w stronę recenzentek Pani prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła (Politechnika Częstochowska) oraz Pani dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) za zaangażowanie w sporządzenie recenzji, sugestie opublikowania pracy doktorskiej oraz wniosek o jej wyróżnienie” – powiedział Prezes Zarządu Damian Kasperczyk.

Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) uroczystość odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym.

W związku z realizacją projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” POIR.01.01.01-00-1256/19 Ekoinwentyka sp. z o.o. zaprasza Państwa do składania ofert w ramach postępowania ofertowego:

 1. Dostawa  materiałów i elementów do budowy bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania.
 2. Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania – sterowanie automatyczne urządzeń oczyszczania powietrza.
 3. Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania – wyposażenie rozdzielni elektrycznej.

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w plikach do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe dostawa materiałów
 2. Załącznik nr 1. Szczegółowy zakres dostawy
 3. Załącznik nr 2. Specyfikacja
 4. Załącznik nr 3. Zbiorczy jeden
 5. Załącznik nr 3a. Zbiorczy dwa
 6. Załącznik nr 4. Zabudowa zasobników kwas zasady i pompy dozujące
 7. Załącznik nr 5. Formularz oferty cenowej
 8. Załącznik nr 6. Oświadczenie o braku powiązań

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2021  r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.06.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Ekoinwentyka sp. z o.o. pod adresem: 41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32, pok. 108.

Informacji o zapytaniu udziela Prezes Zarządu Pan Damian Kasperczyk +48 602 341 067; biuro@ekoinwentyka.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty _ zapytanie ofertowe nr 01/05/2021.

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki Ekoinwentyka sp. z o.o. , w związku z realizacją projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” POIR.01.01.01-00-1256/19  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zapraszamy do składania oferty cenowej dla

1.    Dostawa  materiałów i elementów do budowy Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych składającej się z trzech (3) bioreaktorów wraz z orurowaniem, sprawdzeniem szczelności, dostawą i montażem
2.    Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych składającej się z trzech (3) bioreaktorów dla branży odlakierowania–sterowanie automatyczne urządzeń oczyszczania powietrza
3.    Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych składającej się z trzech (3) bioreaktorów– wyposażenie rozdzielni elektrycznej

Szczegółowo opisane w załącznikach 1-4

Termin składania ofert upływa dn. 07.05.2021 r o godzinie 11.00

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu ofertowym.

W załączeniu znajdą Państwo treść zapytania.

 

 

 

Delft University of Technology to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Holandii, należąca do najlepszych uniwersytetów technicznych, która przyciąga naukowców i studentów z różnych stron świata.

 

 

 

W 2020 roku we współpracy z IHE Delft University, Ekoinwentyka zapewniła możliwość odbycia stażu 5-ciu międzynarodowym studentom drugiego roku studiów magisterskich z programu IMETE Erasmus. Podczas 5 tygodni tej współpracy studenci brali udział w różnych zajęciach terenowych i laboratoryjnych, mających na celu zdobycie wiedzy na temat technologii biooczyszczania powietrza przy użyciu kompaktowych bioreaktorów trójfazowych (KBT).

 

 

 

 

 

 

 

„Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest upscaling instalacji do biooczyszczania powietrza z wykorzystaniem reaktorów KBT, który umożliwi wdrożenie technologii do nowych gałęzi przemysłu  (m.in. przemysłu motoryzacyjnego, petrochemicznego, drzewnego). Zrealizowane w ramach projektu badania doprowadzą do opracowania, adaptacji i docelowo wdrożenia do praktyki gospodarczej, innowacyjnej w skali światowej technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów, przy użyciu baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT), dostosowanej do oczyszczania znacznie większych strumieni powietrza, do nowych gałęzi przemysłu, jak np. przemysł motoryzacyjny, petrochemiczny, papierniczy, drzewny.

Okres realizacji projektu: 15/07/2020 – 30/06/2022

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1256/19-00

Wartość Projektu: 2 616 250,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 645 356,25 zł

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

zapytanie ofertowe nr POIR 02/08/2020 z dnia 13.08.2020 r.

 

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1256/19-00 – Konkurs 6/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014 -2020 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuję, że w procedurze prowadzonej z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 na wyłonienie „Endusera” (użytkownika końcowego i odbiorcy technologii) projektu reprezentującego przemysł motoryzacyjny (m.in. lakiernie samochodowe), lub drzewny, lub petrochemiczny lub farmaceutyczny lub inny charakteryzujący się emisją Lotnych Związków Organicznych (LZO) lub odorów do środowiska i oferującego wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu Instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a po przeprowadzeniu badań została złożona 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu i wykluczeniu.

Zamawiający Ekoinwentyka Sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska wybrał ofertę złożoną przez firmę PLAS.CO.TECH POLAND Sp. z o.o. ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze

 

 

Szanowni Państwo

W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pn.: „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu”, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr POIR 02/08/2020 na wyłonienie „Endusera” (użytkownik końcowy i odbiorca technologii) projektu, reprezentującego przemysł motoryzacyjny (m.in. lakiernie samochodowe) lub drzewny, lub petrochemiczny, lub farmaceutyczny, lub inny charakteryzujący się emisją Lotnych Związków Organicznych (LZO) lub odorów do środowiska i oferującego wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a po przeprowadzeniu badań.

Harmonogram

Załącznik nr 1 – opis

Załącznik nr 2 – umowa

Załącznik nr 3 formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1 2 3 7