Grupa międzynarodowych studentów studiów magisterskich Erasmus Mundus Environmental Engineering and Technology (IMETE) rozpoczęła międzynarodowy staż w naszej firmie. Jest to wyjątkowa okazja do pracy, nauki i lepszego zrozumienia naszej technologii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) do biooczyszczania powietrza. Dzięki wspólnej pasji do ochrony środowiska studenci aktywnie uczestniczą w badaniach, monitorowaniu oraz pracach naukowych.

Stażyści zdobywają cenne umiejętności praktyczne, wiedzę oraz doświadczenie w tematyce zielonych technologii i zrównoważonych rozwiązań dla wyzwań środowiskowych. Ich poświęcenie i zaangażowanie w ochronę środowiska jest doskonałym przykładem potencjału transformacyjnego, jaki mają wschodzący profesjonaliści w kształtowaniu
zrównoważonej przyszłości.