O nas

O nas

Ekoinwentyka jest dynamicznie rozwijającą się firmą wprowadzającą na rynek własne innowacyjne rozwiązania w obszarze oczyszczania powietrza.

Nasze działania oparte są na poszukiwaniu twórczych rozwiązań zdefiniowanych problemów szczególnie w zakresie ekologii i ochrony środowiska wykorzystując do tego innowacyjne narzędzia i technologie, a także pobudzanie twórczego myślenia w różnych dziedzinach, wykorzystując wiedzę oraz nabyte doświadczenie, co pozwala na implementację innowacyjnych, ekonomicznie i ekologicznie atrakcyjnych rozwiązań dla przemysłu.

Ekoinwentyka od lat jest już laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. W ostatnim okresie spółka znalazła się w gronie najszybciej rozwijających się firm i otrzymała tytuł Geparda Biznesu 2019, zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu Innowator Śląska 2020 i dostała wyróżnienie Zielonego Feniksa 2020 za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie Ekoenergetyki. Te prestiżowe wyróżnienia są wyrazem uznania dla naszej pracy  i starań oraz motywacją do dalszego zaangażowania się w działalność badawczo-rozwojową.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych problemów w wielu obszarach miejskich na całym świecie. Spośród ogromnej ilości polutantów emitowanych do atmosfery lotne związki organiczne „LZO” (ang. Volatile Organic Compounds, VOC’s) są jedną z najbardziej niebezpiecznych grup zanieczyszczeń powietrza. Duże zainteresowanie emisją VOC’s jest również związane z ogromną łatwością tworzenia ozonu O3 w obecności NOx, a jak wiadomo ozon jest kluczowym składnikiem fotochemicznego smogu. Szkodliwość tych zanieczyszczeń wynika nie tylko z ich toksyczności, jako określonych substancji, ale i z faktu, że wiele z nich ulega w powietrzu skomplikowanym przemianom, w wyniku czego toksyczność emisji może się potęgować. W ostatniej dekadzie, biologiczna degradacja lotnych związków organicznych emitowanych do atmosfery stała się alternatywą dla wielu fizycznych i fizykochemicznych metod oczyszczania powietrza. Właśnie wykorzystanie metod biologicznego oczyszczania LZO opartego na autorskim know-how jest wiodącym produktem naszej firmy.

Misja i Wartości

W swej istocie, przedmiotem naszej działalności jest ochrona ludzi i środowiska w którym żyjemy. Wymaga to dążenia do doskonałości, ciągłych badań i umiejętności słuchania, a w konsekwencji, zapewniania klientom efektywnych kosztowo rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Jesteśmy zobowiązani do doskonalenia naszych produktów i usług w celu zapewnienia najlepszych rozwiązań w gospodarce zanieczyszczeniami. Stawiamy na:

Skuteczność

Wspieramy klientów w tworzeniu wartości i minimalizowaniu ryzyka prowadzonej działalności. Wiemy, iż w realizacji zadań i zleceń, dla naszych klientów liczy się przede wszystkim efekt. Zapewniamy go dzięki naszym ekspertom.

Poszanowanie środowiska

Dążymy do trwałej poprawy jakości naszego życia.

Innowacyjność

Z myślą o naszych klientach wykorzystujemy nowoczesne technologie dbając o najlepszą efektywność rozwiązań.

Partnerstwo

Podstawą kontaktów z naszymi klientami są partnerskie, zrównoważone relacje oparte na zaufaniu i przejrzystości.

Postawy etyczne

Szczególną uwagę zwracamy na przestrzeganie zasad i standardów etycznych stanowiących fundament naszych działań.
Rozwój opieramy również na dbałości o efektywną komunikację i uczciwość we wszystkich podejmowanych działaniach.

Strategia

Rozwój naszej firmy opieramy na indywidualnym podejściu do każdego klienta. Chcemy zaspakajać jego bieżące potrzeby jak i przyszłe, wynikające ze zmieniających się wymagań otoczenia społecznego i uregulowań prawnych.

Drugim wyróżnikiem jest kompleksowość obsługi generująca wysoką efektywność ekologiczną naszych rozwiązań jak i optymalizację nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych.

Nasze produkty są stale rozwijane w oparciu o najnowsze rozwiązania światowe i własne prace rozwojowe. W tym dziele korzystamy z wiedzy i umiejętności własnej kadry jak i doświadczenia naszych klientów.

Przykładamy dużą wagę do obsługi posprzedażnej. Monitorujemy działanie naszych produktów przez cały okres ich życia co pozwala klientowi zminimalizować nakłady pracy związane z ich eksploatacją.

Technologia

Nasza propozycja jest przełomowym rozwiązaniem w zakresie ograniczania emisji lotnych związków organicznych (LZO, ang.VOC) w przemyśle. Stosując proces biodegradacji stworzyliśmy najefektywniejszy obecnie system umożliwiający spełnianie wymogów Dyrektywy 1999/13/WE oraz nowych przepisów prawnych, które będą obowiązywać w przyszłości w tym zakresie.

Proponowane przez nas rozwiązania są oparte na bazie nauki zwanej ekoinwentyką, czyli na poszukiwaniu twórczych rozwiązań zdefiniowanych problemów szczególnie w zakresie ekologii i ochrony środowiska wykorzystując do tego innowacyjne narzędzia lub technologie a także pobudzanie twórczego myślenia w różnych dziedzinach wykorzystując nabytą wiedzę oraz doświadczenie.

Opracowany przez nas proces biologicznej degradacji lotnych związków organicznych emitowanych do atmosfery zachodzący w bioreaktorach stał się alternatywą dla wielu fizycznych i fizykochemicznych metod oczyszczania powietrza.

Obserwując zjawiska zachodzące w przyrodzie, wykorzystujemy drobnoustroje do biodegradacji organicznych zanieczyszczeń. Stwarzając im optymalne warunki rozwoju przyspieszamy procesy, które zachodzą w środowisku w sposób naturalny, ale wolniej i mniej efektywnie.

Zdobyte doświadczenie stwarza nam tym samym podstawy do projektowania, przenoszenia skali oraz poprawnej eksploatacji przemysłowych bioreaktorów trójfazowych ze stałym złożem.

Główną korzyścią z zastosowania bioreaktorów trójfazowych do oczyszczania powietrza jest wysoka skuteczność usuwania LZO emitowanych do powietrza, niskie nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne (proces jest prowadzony przy ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze otoczenia ok. 30oC, odnawialna flora bakteryjna) oraz czystość ekologiczna prowadzonego procesu (nieobecność drugorzędowych zanieczyszczeń).

Istotne są również społeczne aspekty wdrażanej technologii – zmniejszenie kosztów dewastacji środowiska a także zachorowalności i śmiertelności społeczeństwa.

Film zarejestrowano badając zawiesinę bakterii wykorzystywanych w procesie bioeliminacji LZO z gazów odlotowych.

Na obrazie widoczne są duże kolonie bakterii oraz skupisko pierwotniaków żywiących się mikroorganizmami.

Dobrze widoczne są wicie umożliwiające pierwotniakom poruszanie się.

Obecność tych jednokomórkowych organizmów w zawiesinie roboczej jest niezwykle istotna ze względu na rolę jaką odgrywają w utrzymywaniu biologicznej równowagi, zapobiegając nadmiernemu namnażaniu się bakterii.