Projekt POIR 01.01.01

Projekt POIR 01.01.01

W ramach realizacji projektu pn.: „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W związku z realizacją projektu POIR 1.1.1., pn.: „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu”, Ekoinwentyka sp. z o.o. przeprowadziła badania efektywności biooczyszczania powietrza w baterii dwóch Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT). Pomiary były prowadzone w sposób ciągły w okresie od 10.09.2020 do 27.11.2020, w firmie Enduser’a, której główną działalnością jest produkcja i lakierowanie części z tworzyw sztucznych, przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego, na terenie Europy.

Celem badań jest ocena efektywności biooczyszczania powietrza pochodzącego z linii lakierniczych, eksploatowanych przez zakład produkcyjny Enduser’a, w baterii reaktorów KBT, w dwóch różnych układach: szeregowym i równoległym. Do badań użyto testowych reaktorów KBT, w skali laboratoryjnej.

„Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!”

Konferencja „Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!„, która odbyła się 27 lipca 2021 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, po raz trzeci przyciągnęła przedstawicieli przedsiębiorstw i naukowców z regionu i świata. Wydarzenie dało możliwość posłuchania i wymiany doświadczeń z ekspertami i praktykami cenionymi w branży ochrony środowiska. Lakiernictwo Przemysłowe miało przyjemność objąć konferencję patronatem medialnym.

Głównym celem konferencji była prezentacja wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez spółkę Ekoinwentyka w ramach projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” oraz prezentacja najnowszych wyników prac B+R w zakresie wdrażania innowacji dotyczących biooczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (LZO) i odorów.

Nowością tegorocznej edycji konferencji było wystąpienie online profesora Eldona Rene – IHE Delft Institute for Water Education (Holandia).

W trakcie wydarzenia można było zapoznać się z sesją posterową przygotowaną przez studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwszym etapem wykonywanych badań była adaptacja techniczna instalacji do biooczyszczania powietrza, dla redukcji LZO i odorów – zabudowa instalacji składająca się z dwóch laboratoryjnych reaktorów KBT wraz z pełną automatyzacją i opomiarowaniem. Instalacja ta została ulokowana obok budynku zakładu produkcyjnego Enduser’a. Aparaturę uruchomiono 09.09.2020, natomiast 10.09.2020 wprowadzono florę bakteryjną, pochodzącą z hodowli Ekoinwentyki i od tego momentu wykonywano ciągłe pomiary efektywności pracy instalacji. Pierwsze dni działania reaktorów przewidziano na immobilizację i wzrost mikroorganizmów, oraz adaptację urządzeń pomiarowych, w związku z czym wyniki początkowej fazy badań mogą odbiegać od zakładanej efektywności biooczyszczania powietrza.

Badania realizowane w II etapie obejmującym badania rozwojowe prowadzono z użyciem baterii trzech nowych reaktorów KBT w pełnej skali przemysłowej, oczyszczającej powietrze z lakierni zakładu produkcyjnego Enduser’a.

Przepływ fazy gazowej wprowadzanej do baterii reaktorów KBT był w zakresie 24 000 – 45 000 m3/h.

Badania obejmowały: Montaż baterii trzech reaktorów KBT, wykonanie zbiorników zgodnie z projektem, sprawdzenie poprawności połączeń zbiorników i konstrukcji kominów.

Średnie stężenie LZO w gazach oczyszczonych było na poziomie 0,9 mg/m3, współczynnik konwersji w tym okresie wynosił K=99,8%. Według wymagań środowiskowych zakładu stężenie LZO po oczyszczeniu powinno wynosić do 75 mg/m3, co zostało spełnione.