Podczas ceremonii otwarcia polskiego stoiska Greenevo na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska FIMA w Bogocie, w obecności Ambasadora RP w Kolumbii – Pana Piotra Woźnego – Ekoinwentyka podpisała z Meksykańską firmą Quimi Corp Internacional S.A. de C.V. umowę o współpracy, dotyczącą transferu i wdrażania na rynku Meksykańskim i krajów Ameryki Południowej technologii biooczyszczania powietrza z Lotnych Związków Organicznych i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych opracowanej przez Ekoinwentyka sp. z o.o.