Ekoinwentyka uczestniczy w targa Middle East Energy w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w dniach 7-9 marca 2022 r.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

W dniach od 8 do 12 listopada w Brneńskim Centrum Wystawienniczym odbyły się 62 Międzynarodowe Targi Maszynowe, skupiające najnowsze i najbardziej innowacyjne technologie przemysłowe z całego świata.

Wśród wystawców nie zabrakło Ekoinwentyki i Kompaktowego Bioreaktora Trójfazowego (KBT)! Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Targach pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do obejrzenia relacji video m.in. z udziałem  firm z województwa śląskiego.

W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy prezentację instalacji Kompaktowego Bioreaktora Trójfazowego znajdującego się w Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – Oczyszczalnia Ścieków Klimzowiec.

Dzisiejsza prezentacja jest pierwszym efektem zorganizowanej końcem lipca III międzynarodowej konferencji „Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!„. Nawiązaliśmy współpracę z firmą PREDA z Opola, która to wystąpiła z prośbą o prezentację instalacji KBT dla przedsiębiorców i instytucji zrzeszonych w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (Jednostka Samorządu Województwa Opolskiego).

W trakcie spotkania zaprezentowano pilotażową instalację KBT, sposób jej działania, oraz wymogi prawne i środowiskowe dla funkcjonowania w branży wodnościekowej.

Zaprezentowano wyniki prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez spółkę Ekoinwentyka w ramach projektu unijnego „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” – umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1256/19.

W trakcie wystąpienia omówiono postęp prac badawczych z zakresu „Adaptacji technologii usuwania odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych do sektora komunalnego, w szczególności do oczyszczalni ścieków„.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy na kolejne prezentacje.

Konferencja „Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!„, która odbyła się 27 lipca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, po raz trzeci przyciągnęła przedstawicieli przedsiębiorstw i naukowców z regionu i świata. Wydarzenie dało możliwość posłuchania i wymiany doświadczeń z ekspertami i praktykami cenionymi w branży ochrony środowiska. Lakiernictwo Przemysłowe miało przyjemność objąć konferencję patronatem medialnym.

Głównym celem konferencji była prezentacja wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez spółkę Ekoinwentyka w ramach projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” oraz prezentacja najnowszych wyników prac B+R w zakresie wdrażania innowacji dotyczących biooczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (LZO) i odorów.

Nowością tegorocznej edycji konferencji było wystąpienie online profesora Eldona Rene – IHE Delft Institute for Water Education (Holandia).

W trakcie wydarzenia można było zapoznać się z sesją posterową przygotowaną przez studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność i już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję w roku 2022.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu”. Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1256/19-00

Ekoinwentyka sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT), w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” ma zaszczyt zaprosić do udziału w „III Międzynarodowej Konferencji. Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!”

Konferencja skierowana jest do firm, przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji naukowych zainteresowanych najnowszymi wynikami prac badawczo-rozwojowych w zakresie wdrażania innowacji dotyczących biooczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (LZO) i odorów.

W programie planowane jest wystąpienie przedsiębiorców (Plas.Co.Tech Polska Sp. z o.o.; Ekoinwentyka sp. z o.o., wodociągów)  oraz krajowych i międzynarodowych przedstawicieli nauki: (Prof. Dr Fernando Colmenares, Prof. Dr Eldon R. Rene, Prof. dr hab. Krzysztof Urbaniec; Prof. dr hab. Krzysztofa Barbusińskiego).

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem formularza elektronicznego, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 roku na Uniwersytecie Śląskim Katowicach w auli im. Kazimierza Lepszego ul. Bankowa 12 BUDYNEK REKTORATU (. Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji do dnia 16 lipca 2021 roku.

Dla zainteresowanych w trakcie konferencji planowana jest prezentacja działającej instalacji KBT w przemyśle, wręczenie nagrody Zielonego Feniksa oraz sesja posterowa młodych naukowców.

Informuję, że z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) Konferencja odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w dniu wydarzenie.

Komitet Naukowy:
prof. Fernando Colmenares – Universidad Cooperativa de Colombia;
prof. dr Eldon Rene – IHE Delft Institute for Water Education The Netherlands;
prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński – Politechnika Śląska;
prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec – Politechnika Warszawska;
dr hab. Violetta Kozik – Uniwersytet Śląski;
dr inż. Damian Kasperczyk.

Współorganizatorzy (Ekoinwentyka sp. z o.o. oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach) informują, że konferencja będzie miała oprawę fotograficzną, a wystąpienia będą filmowane. Fotografie i filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatorów. Zgłoszenie udziału w konferencji jest tożsame z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku.

Patronat medialny:

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 maja 2021 Prezes Zarządu Damian Kasperczyk podczas uroczystości „Promocje doktorskie Politechniki Śląskiej 2019/2020” odebrał z rąk JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka dyplom doktora.

Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. „Zastosowanie bioreaktorów trójfazowych do degradacji lotnych związków organicznych i substancji odorogennych” odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora oraz uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Obrona mojej pracy doktorskiej wieńczyła okres studiowania na Politechnice Śląskiej, z jednej strony była powodem ogromnej radości i ulgi, z drugiej natomiast motywowała mnie do dalszej pracy badawczo-rozwojowej. Serdecznie dziękuję Panu promotorowi prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusińskiemu, za cenne rady, życzliwość i pomoc w przygotowaniu dysertacji. Podziękowanie kieruję również w stronę recenzentek Pani prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła (Politechnika Częstochowska) oraz Pani dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) za zaangażowanie w sporządzenie recenzji, sugestie opublikowania pracy doktorskiej oraz wniosek o jej wyróżnienie” – powiedział Prezes Zarządu Damian Kasperczyk.

Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) uroczystość odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym.

 

 

 

Delft University of Technology to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Holandii, należąca do najlepszych uniwersytetów technicznych, która przyciąga naukowców i studentów z różnych stron świata.

 

 

 

W 2020 roku we współpracy z IHE Delft University, Ekoinwentyka zapewniła możliwość odbycia stażu 5-ciu międzynarodowym studentom drugiego roku studiów magisterskich z programu IMETE Erasmus. Podczas 5 tygodni tej współpracy studenci brali udział w różnych zajęciach terenowych i laboratoryjnych, mających na celu zdobycie wiedzy na temat technologii biooczyszczania powietrza przy użyciu kompaktowych bioreaktorów trójfazowych (KBT).

 

 

 

 

 

 

 

Ekoinwentyka Gospodarczą Perełką Śląska!

Nasza innowacyjna technologia do biooczyszczania powietrza w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych, została doceniona przez portal Invest In Silesia – Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

W cyklu #100procSlaskie czyli Gospodarcze Perełki Śląska, co czwartek pojawiają się wpisy na temat ciekawych firm z naszego regionu – Śląska!

W czwartek 09.07.2020, w #100procSlaskie zagościła Ekoinwentyka. Jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy się w zacnym gronie Gospodarczych Perełek Śląska!

 

Zapraszamy na stronę FB Invest In Silesia! facebook.com/investinsilesiaofficial/

Uwaga, uwaga! ???Jeśli dzisiaj mamy czwartek… W naszym cyklu #100procSlaskie, czyli Gospodarcze Perełki Śląska, bo…

Gepostet von InSilesia am Donnerstag, 9. Juli 2020

 

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Ekoinwentyka sp. z o.o. zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2019, przyznanego w czternastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019. Ranking ten przedstawia dynamikę rozwoju przedsiębiorstw w Polsce.

Tytuł Gepard Biznesu 2019, zwiększa wiarygodność Firmy, pomaga wyróżnić się wśród tysięcy przedsiębiorstw, wzbudza zaufanie i budzi szacunek.

Jest nam niezmiernie miło, że Ekoinwentyka sp. z o.o. znalazła się w gronie najszybciej rozwijających się firm i otrzymała tytuł Geparda Biznesu 2019. Jest to dla nas bardzo prestiżowe wyróżnienie, które jest wyrazem uznania dla naszej pracy i starań, ukierunkowanych na nieustanny rozwój firmy i tym samym motywuje nas do dalszych działań.

http://europejskafirma.pl/gepardy-biznesu-2019-wojewodztwa-slaskiego