Szanowni Państwo,
W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr _1_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych, w ramach planowanego do realizacji projektu, szczegółowo opisanych w zapytaniu.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Zapytanie oraz pozostałe pliki w formacie doc i pdf są do pobrania poniżej.
zał. nr 2 do zapyt. nr 1

zapytanie ofertowe nr 1

zał. nr 1 do zapyt. nr 1

List przewodni

22072015_Zapytanie ofertowe nr 1

22072015_Załącznik_nr 1 do zapytania nr 1

22072015_Zalacznik_nr 2 do zapytania nr 1