Szanowni Państwo

W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pn.: „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu”, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr POIR 02/08/2020 na wyłonienie „Endusera” (użytkownik końcowy i odbiorca technologii) projektu, reprezentującego przemysł motoryzacyjny (m.in. lakiernie samochodowe) lub drzewny, lub petrochemiczny, lub farmaceutyczny, lub inny charakteryzujący się emisją Lotnych Związków Organicznych (LZO) lub odorów do środowiska i oferującego wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a po przeprowadzeniu badań.

Harmonogram

Załącznik nr 1 – opis

Załącznik nr 2 – umowa

Załącznik nr 3 formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE