Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr _2_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych, w ramach planowanego do realizacji projektu, szczegółowo opisanych w zapytaniu.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Zapytanie nr 2 oraz pozostałe załączniki w formacie pdf i doc do pobrania poniżej

22072015_Zalacznik_nr 2 do zapytania nr 2 – wzór oferty

22072015_Załacznik nr 1 do zapytania nr 2

22072015_Zapytanie ofertowe 2

List przewodni 2

zał. nr 1 do zapyt. ofert. nr 2

zał. nr 2 do zapyt. ofert. nr 2

zapyt. ofet. nr 2