W związku z realizacją projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” POIR.01.01.01-00-1256/19 Ekoinwentyka sp. z o.o. zaprasza Państwa do składania ofert w ramach postępowania ofertowego:

 1. Dostawa  materiałów i elementów do budowy bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania.
 2. Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania – sterowanie automatyczne urządzeń oczyszczania powietrza.
 3. Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania – wyposażenie rozdzielni elektrycznej.

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w plikach do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe dostawa materiałów
 2. Załącznik nr 1. Szczegółowy zakres dostawy
 3. Załącznik nr 2. Specyfikacja
 4. Załącznik nr 3. Zbiorczy jeden
 5. Załącznik nr 3a. Zbiorczy dwa
 6. Załącznik nr 4. Zabudowa zasobników kwas zasady i pompy dozujące
 7. Załącznik nr 5. Formularz oferty cenowej
 8. Załącznik nr 6. Oświadczenie o braku powiązań

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2021  r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.06.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Ekoinwentyka sp. z o.o. pod adresem: 41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32, pok. 108.

Informacji o zapytaniu udziela Prezes Zarządu Pan Damian Kasperczyk +48 602 341 067; biuro@ekoinwentyka.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty _ zapytanie ofertowe nr 01/05/2021.