Szanowni Państwo,

 

W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr _1_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych, w ramach planowanego do realizacji projektu, szczegółowo opisanych w zapytaniu.

230817_Załacznik nr 1 do zapytnr 1

230817_Załacznik nr 2 do zapyt nr 1

230817_Zalacznik_nr 2 do zapytania nr 1

230817_Załącznik_nr 1 do zapytania nr 1

230817_Zapytanie ofertowe nr 1

230817_Zapytanie ofertowe nr 1

list przewodni

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.