Szanowni Państwo,

 W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr _4_ na wyłonienie dostawcy:

1.             Dostawa  materiałów i elementów do budowy bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania

2.            Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania–sterowanie automatyczne urządzeń oczyszczania powietrza

3.            Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania – wyposażenie rozdzielni elektrycznej

Zapytanie ofertowe nr 4 z załącznikami -skan

ZAŁĄCZNIK nr 1 do zapyt nr 4

Zalacznik_nr 2 do zapytania nr 4 – wzór oferty-1 TB

zal. 3 EKO-TLM-01-00 Zestawczy

zal. 4 EKO-TLM-01-05 Emitor

zal. 5 Zestawienie materiałowe

zał. 6 ukl. dopr. powietrze

FE_POIR_poziom_pl