W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w infrastrukturę firmy umożliwiające rozwój i wdrożenie innowacyjnej technologii do biooczyszczania powietrza z Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu a także dywersyfikację usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Ekoinwentyka sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy przenośnego analizatora ogólnego węgla organicznego, działającego w oparciu o detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), do pomiarów LZO i odorów.

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w plikach do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2022 r. do godziny 09:00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.01.2022 r. o godzinie 10:00