Technologia firmy Ekoinwentyka sp. z o.o. służąca do biooczyszczania powietrza z wykorzystaniem kompaktowego bioreaktora trójfazowego (KBT), została wdrożona do przemysłu lakierniczego branży „automotive”, przy pomocy projektu POIR.1.1.1

Reaktor KBT oczyszcza powietrze o przepływie 10 000 m3/h z lotnych związków organicznych (LZO).

Rys.1. Reaktor KBT oczyszczający powietrze z lakierni branży „automotive”