W dniu 24 kwietnia br. reprezentanci firmy uczestniczyli w konferencji połączonej z warsztatami na temat promocji wewnętrznej w parkach przemysłowych i technologicznych. Konferencja odbyła się na terenie Śląskiego Parku Przemysłowo Technologicznego, w którym firma ma swoją siedzibę. Organizatorami wydarzenia byli Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii wraz z Gminą Miejską Nowa Ruda oraz Stowarzyszeniem Krajowym Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. Konferencja była związana z projektem systemowym Polskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości „Parki przemysłowe i parki technologiczne bliżej innowacji”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod działanie 2.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się jak powinna wyglądać dobra komunikacja Parku ze swoimi lokatorami, jakie korzyści może czerpać firma z ulokowania swojej siedziby w Parku oraz jak stworzyć silną markę zarówno Parku jak i firm, będących jego lokatorami.

Podsumowaniem spotkania był panel dyskusyjny, podczas którego każdy mógł wypowiedzieć się na temat współpracy z Parkiem. Zorganizowane spotkanie było bardzo wartościowe i zaowocowało polepszeniem relacji na linii Park-Lokatorzy oraz wskazało działania mające na celu zwiększenie korzyści dla firm współpracujących z Parkiem.