W dniach 18-21 września 2013 r. Prezes firmy Ekoinwentyka Sp. z o.o. Pan Damian Kasperczyk uczestniczył w zorganizowanej po raz siódmy międzynarodowej konferencji „Environmental Engineering and Management. Integration Challenges for Sustainability”, która odbyła się w Wiedeńskim Uniwersytecie Technologicznym- VU Vienna.
ICEEM miało na celu zebranie naukowców i specjalistów z różnych dziedzin ochrony środowiska, ze szczególnym naciskiem na integrację najnowocześniejszych technologii środowiskowych oraz skutecznych praktyk zarządzania. Głównym hasłem konferencji było „Integracyjne wyzwania dla ekorozwoju”.
Trzeciego dnia konferencji Pan Damian Kasperczyk wraz z prof. zw. dr hab. inż. Krzysztofem Urbańcem przedstawili referat na temat : „ APPLICATION OF A COMPACT TRICKLE-BED BIOREACTOR TO THE BIODEGRADATION OF POLLUTANTS FROM THE VENTILLATION AIR IN A COPPER-ORE MINE”.

image 1 image 2image 3