13 maja 2014r w Śląskim Parku Przemysłowo- Technologicznym w Rudzie Śląskiej odbyła się konferencja „Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”, której organizatorami była Ekoinwentyka Sp. z o.o. , Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej oraz Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny w Rudzie Śląskiej.
Konferencja była połączona z prezentacją półprzemysłowej innowacyjnej instalacji do bioeliminacji LZO i odorów firmy Ekoinwentyka sp. z o.o. – obecnie implementowanej m.in. w KGHM Polska Miedź S.A.
Konferencję zaszczycił swoją obecnością Pan Premier Jerzy Buzek, Prezydent Miasta Ruda Śląska- Pani Grażyna Dziedzic oraz osoby z otoczenia nauki i biznesu. Podczas konferencji zostały przedstawione źródła finansowania oraz działania na rzecz ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i rozwoju innowacyjnych technologii.
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z opiniami na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w Polsce. Prelegentami w trakcie spotkania byli przedsiębiorcy, przedstawiciele władz w tym Pan Premier Jerzy Buzek, który stwierdził, iż źródłem dalszego rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe lata jest inwestycja w innowacyjność.
Mamy nadzieję, że konferencja była okazją do zbudowania zrębów trójsektorowego porozumienia na rzecz innowacyjności.

O nas się mówi…

http://www.tvp.pl/katowice/aktualnosci/rozmaitosci/nowa-bron-w-walce-z-fetorem/15251079

http://wiadomoscirudzkie.pl/aktualnosci/zobacz/3674

http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2014/05/13/o-innowacjach-w-rudzie-slaskiej/

image 1image 2image 3image 4image 5image 6