W roku 2019 technologia do biooczyszczania powietrza firmy Ekoinwentyka sp. z o.o. została zaimplementowana do przemysłu lakierniczego.

Bio-oczyszczanie powietrza przebiega z użyciem trzech Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych.

 

Rys.1. Praca trzech Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych oczyszczających powietrze z LZO