17-20 lutego 2020, w Kolumbii, odbył się Międzynarodowy Kongres Biorafinerii i Energii Odnawialnej wspierany przez ICT, zorganizowany przez Universidad Cooperativa de Colombia i  podejmujący tematy  innowacyjnych technologii i rozwiązań dla globalnych problemów współczesnego świata.

Tematem przewodnim Kongresu były Biorafineria, Energia odnawialna, Woda i Powietrze oraz Przemysł 4.0.

Głównym celem Kongresu jest współpraca oraz wymiana wiedzy i doświadczenia przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego i rządowego.

W dniach 19 i 20 lutego w obiektach Kolumbijskiego Instytutu Naftowego, odbyły się konferencje biznesowe i warsztaty współtworzenia, które pozwolą na tworzenie sojuszy i projektów ukierunkowanych na wzmocnienie polityki zrównoważonego rozwoju (m.in. program „Horyzont 2020” Unii Europejskiej).

Pan dr inż. Damian Kasperczyk, Prezes spółki Ekoinwentyka sp. z o.o. został zaproszony do komitetu naukowego Międzynarodowego Kongresu BERSTIC 2020 jako jeden z głównych Prelegentów konferencji. Wygłosił wykład na temat „Rozwoju i adaptacji technologii do biooczyszczania powietrza w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych do przemysłu lakierniczego sektora automotive”.

Agenda Kongresu:  Agenda Preliminar_11_02_2020