26 Września 2018

Główny Instytut Górnictwa,

plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Sala: Aula Boreckiego (3 piętro)

 

Szanowni Państwo,
Ekoinwentyka Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić na konferencję:
Bioreaktory w walce o czyste powietrze – konferencja podsumowująca z prezentacją wyników projektu w ramach Działania 1.1 POIR 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFR pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych”organizowaną w dniu 26 września 2018 od godz. 10.00, w Głównym Instytucie Górnictwa, Plac Gwarków 1 w Katowicach, Aula Boreckiego, 3 piętro.

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wynikami prowadzonego projektu POIR 1.1.1. pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych” zakończonego wdrożeniem instalacji KBT do przemysłu oraz opiniami na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań tego typu w Polsce.
Prelegentami w trakcie spotkania będą przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki, władz samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu.
Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do zbudowania zrębów trójsektorowego porozumienia na rzecz innowacyjności.
Poza tym zostanie zaprezentowana przemysłowa innowacyjna instalacja KBT do bioeliminacji LZO/odorów wdrożona w przemyśle lakierniczym w branży motoryzacyjnej dla przepływu oczyszczanego powietrza ok 10 000 m3/h (docelowo 60 000 m3/h).

Bioreaktor KBT podczas budowyOsoby pragnące wziąć udział w prezentacji KBT na terenie zakładu lakierniczego w Zabrzu proszone są o stosowną informację w formularzu rejestracyjnym.
Plan wyjazdu dla osób chętnych:
zbiórka o godz. 8:00 w Katowicach plac Gwarków 1.
godz. 8:05 wyjazd do Zabrza na Instalację,
Powrót z Zabrza do Katowic przewidywany jest na godz. 9:45

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do:
– przedsiębiorców chcących poprawić efektywność ekonomiczną i ekologiczną firmy, poszukujących innowacyjnych technologii, nowego modelu biznesowego czy też innowacyjnej usługi przyjaznej dla środowiska,
– firm, które takie technologie, produkty lub usługi opracowały i poszukują efektywnych mechanizmów wprowadzenia ich na rynek krajowy i zagraniczny,
– jednostek naukowych, które mają do zaoferowania firmom rozwiązania innowacyjne ,
– stowarzyszeń, izb i organizacji branżowych zainteresowanych upowszechnianiem informacji o innowacyjnych technologiach.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie załączonego formularza rejestracyjnego i odesłanie go mailem do dnia 14 września 2018 na adres biuro@ekoinwentyka.pl

Pytania dotyczące konferencji można kierować mailem lub telefonicznie do osób do kontaktu:
Damian Kasperczyk tel. 602 341 067, biuro@ekoinwentyka.pl
Jerzy Ritau tel. 601 663 370 jerzy@ekoinwentyka.pl )
Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego zastrzegamy sobie możliwość wyboru zgłoszeń.

agenda 26.09.2018_ostateczna

formularz rejestracyjny 26.09.2018

foto KBT podczas budowy

Zaproszenie na konferencję 26.09.2018ost