Szanowni Państwo,

                Ekoinwentyka sp. z o.o., Urząd Marszałkowski w Katowicach, GAPR sp. z o.o. i Martech Plus Marcin Mistarz  ma zaszczyt zaprosić do udziału w 

„V Międzynarodowej Konferencji – Bioreaktory w walce o czyste powietrze – Innowacje w służbie ochrony powietrza”.

Konferencja skierowana jest do firm, przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji naukowych zainteresowanych najnowszymi wynikami prac badawczo-rozwojowych w zakresie wdrażania innowacji dotyczących ochrony środowiska w tym biooczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (LZO) i odorów.

W programie planowana jest prezentacja wyników efektywności pracy instalacji KBT dla wybranych gałęzi przemysłu (oczyszczalnie ścieków, samochodowy, PKN Orlen S.A., lakierniczy, Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A., KGHM Polska Miedź S.A. itd.) oraz najnowszych innowacyjnych technologii z zakresu ochrony powietrza i wody (szczegóły w agendzie konferencji).

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Konferencja odbędzie się:

Termin konferencji: 12 maj 2023 godz. 9.00

Miejsce konferencji: Urząd Marszałkowski w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, Katowice, Sala Sejmu 

Śląskiego

Termin nadsyłania zgłoszeń do 28.04.2023.

Agenda wydarzenia:

O wzięciu udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie bezpłatne.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło czasopismo Lakiernictwo Przemysłowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Konferencji, listy uczestników i odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.

Współorganizatorzy informują, że konferencja będzie miała oprawę fotograficzną, a wystąpienia będą filmowane. Fotografie i filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej i portalach społecznościowych Organizatorów. Zgłoszenie udziału w konferencji jest tożsame z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku.

Komitet Naukowy konferencji: prof. Fernando Colmenares – Universidad Cooperativa de Colombia, prof. dr Eldon Rene IHE Delft Institute for Water Education The Netherlands, prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński Politechnika Śląska, dr hab. Violetta Kozik – Uniwersytet Śląski, dr hab. Andrzej Bąk – Uniwersytet Śląski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec Politechnika Warszawska, dr inż. Damian Kasperczyk – Ekoinwentyka Ltd.