Europa ze swoją polityką środowiskową wytyczyła ścieżkę w poszukiwaniu przyjaznego rozwoju dla środowiska, odpowiedzialnego wykorzystywania dostępnych zasobów i utrzymywania tempa postępu, które sprawia, że ​​jest przykładem dla reszty świata . Rząd Kolumbii dostrzega potencjał zasobów, które posiada na całym swoim terytorium, aby dostarczać czystą energię na terytorium Kolumbii. Tak o tym rodzaju energii mówi Ustawa 1715 z 2014 roku, która stanowi, że „Państwo opracuje strategie wykorzystania zasobów odnawialnych dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz bezpieczeństwa dostaw energii”.