Na zaproszenie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg spółka Ekoinwentyka wzięła udział w konferencji oraz zaprezentowała się na wystawie multimedialnej jako jedna z innowacyjnych spółek, w które Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zainwestowało w ramach projektu Akcelerator.
<p style=”text-align: center;”><img class=”size-medium wp-image-139 aligncenter” title=”bruksela1″ alt=”” src=”http://ekoinwentyka.pl/wp-content/uploads/2011/12/bruksela1-300×200.jpg” width=”300″ height=”200″ /></p>
Prezentowana wystawa „Research &amp; Technology Between Us” została objęta patronatem Parlamentu Europejskiego, któremu przewodniczył prof. Jerzy Buzek. Hasło wystawy miało wskazać wszechobecność rozwiązań pochodzących z nauki w otaczającym nas świecie i popychających świat do przodu.

Ważnym elementem wystawy było przedstawienie wynalazków badawczych – laureatów prestiżowych targów wynalazczości i transferu technologii Brussels Innova 2011.
<p style=”text-align: center;”><img class=”size-medium wp-image-140 aligncenter” title=”bruksela2″ alt=”” src=”http://ekoinwentyka.pl/wp-content/uploads/2011/12/bruksela2-300×199.jpg” width=”300″ height=”199″ /></p>
Równolegle z wystawą, 7 grudnia, odbyła się debata zorganizowana w ramach spotkania „<strong>European Academia to Industry Forum</strong>”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Urzędnicy Unii Europejskiej, prezesi oraz dyrektorzy zarządzający korporacjami międzynarodowymi (m.in. GE Global Research Centre, Solvay, Nokia, Technopolis Finland, Tecnalia) oraz członkowie instytucji wspierających innowacyjność w Polsce i w Europie (m.in. EARTO, EIRMA, EUA, ERRIN).