Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 maja 2021 Prezes Zarządu Damian Kasperczyk podczas uroczystości „Promocje doktorskie Politechniki Śląskiej 2019/2020” odebrał z rąk JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka dyplom doktora.

Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. „Zastosowanie bioreaktorów trójfazowych do degradacji lotnych związków organicznych i substancji odorogennych” odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora oraz uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Obrona mojej pracy doktorskiej wieńczyła okres studiowania na Politechnice Śląskiej, z jednej strony była powodem ogromnej radości i ulgi, z drugiej natomiast motywowała mnie do dalszej pracy badawczo-rozwojowej. Serdecznie dziękuję Panu promotorowi prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusińskiemu, za cenne rady, życzliwość i pomoc w przygotowaniu dysertacji. Podziękowanie kieruję również w stronę recenzentek Pani prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła (Politechnika Częstochowska) oraz Pani dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) za zaangażowanie w sporządzenie recenzji, sugestie opublikowania pracy doktorskiej oraz wniosek o jej wyróżnienie” – powiedział Prezes Zarządu Damian Kasperczyk.

Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) uroczystość odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym.