W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy prezentację instalacji Kompaktowego Bioreaktora Trójfazowego znajdującego się w Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – Oczyszczalnia Ścieków Klimzowiec.

Dzisiejsza prezentacja jest pierwszym efektem zorganizowanej końcem lipca III międzynarodowej konferencji „Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!„. Nawiązaliśmy współpracę z firmą PREDA z Opola, która to wystąpiła z prośbą o prezentację instalacji KBT dla przedsiębiorców i instytucji zrzeszonych w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (Jednostka Samorządu Województwa Opolskiego).

W trakcie spotkania zaprezentowano pilotażową instalację KBT, sposób jej działania, oraz wymogi prawne i środowiskowe dla funkcjonowania w branży wodnościekowej.

Zaprezentowano wyniki prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez spółkę Ekoinwentyka w ramach projektu unijnego „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” – umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1256/19.

W trakcie wystąpienia omówiono postęp prac badawczych z zakresu „Adaptacji technologii usuwania odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych do sektora komunalnego, w szczególności do oczyszczalni ścieków„.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy na kolejne prezentacje.