Konferencja „Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!„, która odbyła się 27 lipca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, po raz trzeci przyciągnęła przedstawicieli przedsiębiorstw i naukowców z regionu i świata. Wydarzenie dało możliwość posłuchania i wymiany doświadczeń z ekspertami i praktykami cenionymi w branży ochrony środowiska. Lakiernictwo Przemysłowe miało przyjemność objąć konferencję patronatem medialnym.

Głównym celem konferencji była prezentacja wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez spółkę Ekoinwentyka w ramach projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” oraz prezentacja najnowszych wyników prac B+R w zakresie wdrażania innowacji dotyczących biooczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (LZO) i odorów.

Nowością tegorocznej edycji konferencji było wystąpienie online profesora Eldona Rene – IHE Delft Institute for Water Education (Holandia).

W trakcie wydarzenia można było zapoznać się z sesją posterową przygotowaną przez studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność i już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję w roku 2022.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu”. Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1256/19-00