Zapraszamy do Kielc 6 kwietnia na stoisko nr 65 w hali G.

Godz. 11.00 „Bioreaktory w walce o czyste powietrze – oczyszczanie powietrza z LZO i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych”.

Prelekcja będzie dotyczyła wykorzystania innowacyjnej technologii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) wykorzystujących procesy biooczyszczania gazów/powietrza, gwarantując wymaganą redukcję Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów emitowanych do atmosfery, szczególnie w branży lakierniczej. Technologia została wdrożona i przetestowana w różnych gałęziach przemysłu m.in. w KGHM Polska Miedź S.A. na głębokości 1000 m, Aquanet S.A. w – oczyszczalnia ścieków w Poznaniu, Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej, Schwinn sp. z o.o. – przemysł lakierniczy, Plascotech sp. z o.o. – przemysł automotive. Przeprowadzone implementacje charakteryzowały się wysokim stopniem ekologicznej efektywności oraz znacząco niższymi kosztami eksploatacyjnymi w porównaniu z technologiami dotychczas stosowanymi.

Prelegentem będzie dr inż. Damian Kasperczyk. Od 2011 r. został współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu Ekoinwentyka sp. z o.o., gdzie zajmuje się tematyką w obszarze ochrony środowiska i biotechnologii, przede wszystkim oczyszczaniem powietrza, wykorzystując stworzone przez niego innowacyjne rozwiązania technologiczne Kompaktowe Bioreaktory Trójfazowe do bioutylizacji lotnych związków organicznych (LZO), H2S, NH3 i odorów. W 2019 r. uzyskał tytułu dr. inż. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, tematyka: „Zastosowanie bioreaktorów trójfazowych do degradacji lotnych związków organicznych  i substancji odorogennych”.