18 września 2012r. w Warszawie odbyło się forum pt. „Jak stworzyć nową jakość w podejściu do ekoinnowacji w Polsce – propozycje rozwiązań i zaproszenie do współpracy.” Forum poprzedzone było konferencją pt. „(Eko)Innowacje – mit czy fundament polskiej polityki prorozwojowej”, zorganizowaną przez Instytut Badań Strukturalnych. Organizatorem forum była Polska Platforma Technologiczna Środowiska i na jej zaproszenie wziął w niej również udział jako panelista Prezes Zarządu Ekoinwentyki Damian Kasperczyk.

Forum miało charakter dyskusji panelowej, w której udział wzięli przedstawiciele firm, organizacji otoczenia biznesu, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
 

Poszukiwano odpowiedzi na pytania:
• Jakie są specyficzne problemy związane z rozwojem ekoinnowacji w Polsce i jak powinno się je rozwiązywać?
• Czy ranga innowacji w agendzie publicznej odpowiada ich znaczeniu?
• Czy nakłady publiczne na innowacje są wystarczające?
• Jaka jest rola administracji publicznej w animowaniu innowacji?
• Jak poprawić efektywność sektora naukowo-badawczego i jak mocniej związać go z sektorem prywatnym?
• Co chcemy zyskać dzięki inwestowaniu w innowacje?
• Jak zapobiec odpływowi najzdolniejszych naukowców, jak przyciągnąć nowych z zagranicy i w reszcie jak przekonać młodych Polaków do podjęcia kariery w tym sektorze?

Wnioski płynące z omawianej problematyki wskazały konkretne obszary, które wymagają wsparcia. Wyznaczyły one również kierunki rozwoju dla Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska.