Ekoinwentyka sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT), w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” ma zaszczyt zaprosić do udziału w „III Międzynarodowej Konferencji. Bioreaktory w walce o czyste powietrze !!!”

Konferencja skierowana jest do firm, przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji naukowych zainteresowanych najnowszymi wynikami prac badawczo-rozwojowych w zakresie wdrażania innowacji dotyczących biooczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (LZO) i odorów.

W programie planowane jest wystąpienie przedsiębiorców (Plas.Co.Tech Polska Sp. z o.o.; Ekoinwentyka sp. z o.o., wodociągów)  oraz krajowych i międzynarodowych przedstawicieli nauki: (Prof. Dr Fernando Colmenares, Prof. Dr Eldon R. Rene, Prof. dr hab. Krzysztof Urbaniec; Prof. dr hab. Krzysztofa Barbusińskiego).

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem formularza elektronicznego, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 roku na Uniwersytecie Śląskim Katowicach w auli im. Kazimierza Lepszego ul. Bankowa 12 BUDYNEK REKTORATU (. Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji do dnia 16 lipca 2021 roku.

Dla zainteresowanych w trakcie konferencji planowana jest prezentacja działającej instalacji KBT w przemyśle, wręczenie nagrody Zielonego Feniksa oraz sesja posterowa młodych naukowców.

Informuję, że z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) Konferencja odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w dniu wydarzenie.

Komitet Naukowy:
prof. Fernando Colmenares – Universidad Cooperativa de Colombia;
prof. dr Eldon Rene – IHE Delft Institute for Water Education The Netherlands;
prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński – Politechnika Śląska;
prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec – Politechnika Warszawska;
dr hab. Violetta Kozik – Uniwersytet Śląski;
dr inż. Damian Kasperczyk.

Współorganizatorzy (Ekoinwentyka sp. z o.o. oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach) informują, że konferencja będzie miała oprawę fotograficzną, a wystąpienia będą filmowane. Fotografie i filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatorów. Zgłoszenie udziału w konferencji jest tożsame z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku.

Patronat medialny: