Universidad Cooperativa de Colombia zaprosił Ekoinwentyke na III Międzynarodowy Kongres Biorafinerii i Energii Odnawialnych wspieranych przez ICT, który będzie rozwijany w ramach agendy akademickiej prezentacji na temat Nauki, Technologii i Innowacji.

Cele tego międzynarodowego kongresu są następujące:

1. Przekazywanie wiedzy zdobytej od krajowych i międzynarodowych ekspertów naukowcom, a także osobom związanym z branżą biorafinerii przemysłowych/energetycznych lub wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

2. Rozwijać warsztaty współtworzenia, okrągłe stoły biznesowe między środowiskiem akademickim, firmami oraz międzynarodowymi i krajowymi ekspertami w celu generowania sojuszy lub wymiany wiedzy wokół konkretnych projektów.

3. Zidentyfikuj rozwiązania oparte na możliwościach i technologiach opracowanych przez uniwersytety, przemysł lub rząd, które mają zastosowanie do wyzwań energetycznych kraju i świata.