Zapytania oferenta z dn. 28.11.2017:

punkt VI.1a Czy wystarczające będzie wykazanie prac badawczych w obszarze systemów i urządzeń do ochrony czystości powietrza, redukcji pyłów szkodliwych oraz ochrony dróg oddechowych ludzi przebywających na stanowiskach pracy?

punkt VI.1e  Czy Zamawiający przewiduje możliwość kierowania pracami przez specjalistę posiadającego stopień doktora nauk technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, mającego wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w prowadzeniu prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych w zakresie m.in.: budowy maszyn i urządzeń, opracowywaniu konstrukcji nośnych, zbiorników ciśnieniowych, układów hydraulicznych i pneumatycznych.

Odpowiedź na zadane pytania

W odpowiedzi na zadane pytania Oferenta  z dn. 28.11.2017 wyjaśniam:
ad.1.
punkt VI.1a  wystarczające będzie wykazanie prac badawczych w obszarze systemów i urządzeń do ochrony czystości powietrza, redukcji pyłów szkodliwych oraz ochrony dróg oddechowych ludzi przebywających na stanowiskach pracy.
ad.2.
punkt VI.1e Zamawiający przewiduje możliwość kierowania pracami przez specjalistę posiadającego stopień doktora nauk technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, mającego wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w prowadzeniu prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych w zakresie m.in.: budowy maszyn i urządzeń, opracowywaniu konstrukcji nośnych, zbiorników ciśnieniowych,  układów hydraulicznych i pneumatycznych.