Szanowni Państwo,

w imieniu spółki Ekoinwentyka sp. z o.o. , w związku z realizacją projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” POIR.01.01.01-00-1256/19  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zapraszamy do składania oferty cenowej dla

1.    Dostawa  materiałów i elementów do budowy Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych składającej się z trzech (3) bioreaktorów wraz z orurowaniem, sprawdzeniem szczelności, dostawą i montażem
2.    Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych składającej się z trzech (3) bioreaktorów dla branży odlakierowania–sterowanie automatyczne urządzeń oczyszczania powietrza
3.    Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych składającej się z trzech (3) bioreaktorów– wyposażenie rozdzielni elektrycznej

Szczegółowo opisane w załącznikach 1-4

Termin składania ofert upływa dn. 07.05.2021 r o godzinie 11.00

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu ofertowym.

W załączeniu znajdą Państwo treść zapytania.