Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku postępowania w sprawie wyłonienia podwykonawcy prac badawczo rozwojowych zgodnie z zapytaniem ofertowym nr_2_z dnia 05.12.2017  został wyłoniony podwykonawca prac B+R, przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak zgody tego oferenta na przetwarzanie jego danych osobowych.