Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku postępowania nie został wyłoniony podwykonawca prac B+R dotyczących zapytania nr 1a z dn. 28.11.2017.