Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku postępowania został wyłoniony „Enduser” (użytkownik końcowy i odbiorca technologii) projektu, reprezentującego przemysł lakierniczy/odlakierowania i oferujący wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu Instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr _5_ z dnia 22.05.2018 r, jest nim firma:

Plas. co. tech Poland Sp. z o.o. z Zabrza w województwie śląskim