Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku postępowania został wyłoniony dostawcy elementów budowy KBT zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr _3 z dnia 06.12.2017 r, przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak zgody tego oferenta na przetwarzanie jego danych osobowych.