Szanowni Państwo,

 W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr _3_ na wyłonienie dostawcy:

1. dostawa materiałów i elementów do budowy bioreaktora laboratoryjnego dla branży odlakierowania.

2. dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora laboratoryjnego dla branży odlakierowania – sterowanie automatyczne urządzeń oczyszczania powietrza

zal. 3 reaktor schemat

Zalacznik_nr 2 do zapytania nr 3 – wzór oferty

zał 5 reaktor wymiary

zał. 4 reaktor wymiary 1

zapyt. nr 3 z dn. 06.12.17