<p align=”center”><b>Szanowni Państwo,</b></p>
<b> </b>W związku z przygotowaniami do realizacji przez <b>Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> Projektu pt. <b><i>„Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” </i></b> w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr <b>_2_</b> na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych, w ramach planowanego do realizacji projektu, <i>s</i>zczegółowo opisanych w zapytaniu.

<a href=”http://ekoinwentyka.pl/wp-content/uploads/2017/12/05.12.17-zapytanie-nr-2-+z-ałacz..pdf”>05.12.17 zapytanie nr 2 +z ałacz.</a>

<a href=”http://ekoinwentyka.pl/wp-content/uploads/2017/12/Zalacznik_nr-2-do-zapytania-nr-2-wzór-oferty.doc”>Zalacznik_nr 2 do zapytania nr 2 – wzór oferty</a>

&nbsp;