Biotechnologia Robi Różnicę!
Tel.: +48 (32) 789-51-41

05-12-2017 Zapytanie ofertowe nr _2_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych

Szanowni Państwo,

 W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr _2_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych, w ramach planowanego do realizacji projektu, szczegółowo opisanych w zapytaniu.

05.12.17 zapytanie nr 2 +z ałacz.

Zalacznik_nr 2 do zapytania nr 2 – wzór oferty