Dnia 6 grudnia 2019, w Gliwicach, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka, zrzeszająca badaczy i młodych naukowców z całego świata, której organizatorem jest Politechnika Śląska w Gliwicach oraz EIT InnoEnergy.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych m.in. w zakresie ochrony powietrza, wody, gleby, utylizacji odpadów, odnawialnych źródeł energii, czy systemów energetycznych.

Ekoinwentyka przedstawiła swoją nowatorską technologię do biooczyszczania powietrza w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych podczas prezentacji pt.:„Usuwanie odorów i lotnych związków organicznych w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych”.

Ekoinwentyka otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację na VII Międzynarodowej Konferencji Ochrona Środowiska i Energetyka.