W dniu 25 września 2013 r. firma Ekoinwentyka Sp. z o.o. wzięła udział w seminarium Śląskiego Klastra Ekologicznego, na którym Pan Prezes Damian Kasperczyk był głównym prelegentem. Seminarium miało miejsce w hotelu Opal Maksimum w Katowicach. Tematem przewodnim seminarium była „ Odpowiedzialność ekologiczna a wdrożenie technologii środowiskowych w aspekcie rozwoju klastra”. Mówiono o zasadach odpowiedzialności ekologicznej i społecznej przedsiębiorstw oraz praktycznym odniesieniu odpowiedzialności ekologicznej podczas etapów wdrażania technologii środowiskowych w przemyśle. Seminarium odbyło się w interaktywnej warsztatowej formie oraz było ukierunkowane na wymianę doświadczeń i transfer wiedzy.

NewsLetter Śląski Klaster Ekologiczny Nr (5) 3/2013