Delft University of Technology to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Holandii, należąca do najlepszych uniwersytetów technicznych, która przyciąga naukowców i studentów z różnych stron świata.

 

 

 

W 2020 roku we współpracy z IHE Delft University, Ekoinwentyka zapewniła możliwość odbycia stażu 5-ciu międzynarodowym studentom drugiego roku studiów magisterskich z programu IMETE Erasmus. Podczas 5 tygodni tej współpracy studenci brali udział w różnych zajęciach terenowych i laboratoryjnych, mających na celu zdobycie wiedzy na temat technologii biooczyszczania powietrza przy użyciu kompaktowych bioreaktorów trójfazowych (KBT).