W dniu 15 listopada 2012 r. w Rudzie Śląskiej odbyła się konferencja Silne i słabe strony implementacji innowacyjnych rozwiązań w Polsce. Ekoinwentyka sp. z o.o. wraz współorganizatorami Katowickim Holdingiem Węglowym, Instytutem  Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Śląskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym zaprosili na nią przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Omówiono wiele aspektów wdrażania nowych rozwiązań w różnych branżach, wniesiono szereg postulatów ułatwiających drogę „od pomysłu do przemysłu”, przedstawiono możliwości pozyskania wsparcia przez innowacyjne firmy z różnych źródeł tak w zakresie organizacyjnym jak i finansowym. Istotnym punktem konferencji była prezentacja działania w pełni funkcjonalnej (zautomatyzowanej) instalacji do utylizacji lotnych związków organicznych i odorów w skali półprzemysłowej.