W dniu 12 grudnia 2013 r. Ekoinwentyka Sp. z o.o. we współpracy z Panem Lukiem Palmenem, spółką RS ARCHITEKCI oraz Śląskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym w Rudzie Śląskiej podobnie jak w zeszłym roku była organizatorem konferencji na temat „Implementacja innowacyjnych rozwiązań w Polsce – szanse i zagrożenia”. Patronat nad konferencją objęła prezydent miasta Ruda Śląska- Grażyna Dziedzic.
Podczas konferencji rozmawiano o wprowadzaniu na rynek innowacyjnych rozwiązań oraz określeniu czynników, które hamują wdrażanie innowacyjnych zastosowań. Spotkanie było połączone z prezentacją półprzemysłowej innowacyjnej instalacji do bioeliminacji LZO – obecnie implementowanej w KGHM Polska Miedź.

image 1 image 2 image 3