Ekoinwentyka sp. z o.o. i Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. ma zaszczyt zaprosić do udziału w „IV Międzynarodowa Konferencja – Bioreaktory w walce o czyste powietrze” Innowacje w służbie ochrony powietrza”.

Honorowy Patronat nad Wydarzeniem objął Wiceminister Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm RP Piotr Wawrzyk.

Konferencja skierowana jest do firm, przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji naukowych zainteresowanych najnowszymi wynikami prac badawczo-rozwojowych w zakresie wdrażania innowacji dotyczących biooczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (LZO) i odorów.

W programie planowana jest prezentacja wyników badania instalacji pilotażowej KBT w projekcie p.t.:  „Wykonanie ekspertyzy oraz badań skuteczności  bioeliminacji  H2S w Kompaktowym Bioreaktorze Trójfazowym  (KBT) z gazów odlotowych w „GA Siarkopol” S.A.  dla wytypowanego emitora związków odorowych”.

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem formularza elektronicznego, która odbędzie się:

Termin konferencji: 20  październik 2022 godz. 9.00

Miejsce konferencji: Zakątek Świętokrzyski – Piramida, Grzybów 75A, 28-200 Grzybów

Termin nadsyłania zgłoszeń do 16.10.2022.

Istnieje możliwość wynajęcia noclegów w Hotelu Oaza Spokoju: http://www.hoteloazaspokoju.pl/start.html

Agenda wydarzenia dostępna będzie na stronie internetowej www.ekoinwentyka.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.

O wzięciu udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie bezpłatne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Konferencji, listy uczestników i odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.

Współorganizatorzy informują, że konferencja będzie miała oprawę fotograficzną, a wystąpienia będą filmowane. Fotografie i filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej i portalach społecznościowych Organizatorów. Zgłoszenie udziału w konferencji jest tożsame z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku.

Komitet Naukowy konferencji: prof. Fernando Colmenares – Universidad Cooperativa de Colombia, prof. dr Eldon Rene IHE Delft Institute for Water Education The Netherlands, prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński Politechnika Śląska, dr hab. Violetta Kozik – Uniwersytet Śląski, dr hab. Andrzej Bąk – Uniwersytet Śląski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec Politechnika Warszawska, dr inż. Damian Kasperczyk