Szanowni Państwo,

W dniu 15.02.2018 zakończono realizacje projektu pt. ” Rynkowe wdrożenie bazującego na procesach biotechnologicznych kompaktowego bioreaktora trójfazowego – BIOUTIL”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Pilotaż Seal of Excellence poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Głównym celem projektu było określenie technicznej wykonalności i ekonomicznej opłacalności opracowania i wdrożenia BIOUTIL na rynek UE, jak również opracowanie skutecznej strategii wdrożenia.

Wartość projektu wynosiła: 300 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 210 000 PLN

 

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb

 

PARP-logo

UE_EFRR_rgb