Biotechnologia Robi Różnicę!
Tel.: +48 (32) 789-51-41

Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyboru osoby na stanowisko „Kierownik Naukowy” z dnia 21.08.2017 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku postępowania została wyłoniona osoba na stanowisko „Kierownik Naukowy” , przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak zgody tego oferenta na przetwarzanie jego danych osobowych.