Biotechnologia Robi Różnicę!
Tel.: +48 (32) 789-51-41

Przetargi

21-08-2017 Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie osoby na stanowisko Kierownik Naukowy.

Szanowni Państwo! W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” firmy „Ekoiwnentyka sp. z o.o.” , który będzie aplikował o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Czytaj

Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyboru osoby na stanowisko „Ekspert Naukowy” z dnia 22.07.2015 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku postępowania została wyłoniona osoba na stanowisko „Ekspert Naukowy” , przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak

Czytaj

Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyboru osoby na stanowisko „Kierownik Naukowy” z dnia 22.07.2015 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku postępowania została wyłoniona osoba na stanowisko „Kierownik Naukowy” , przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak

Czytaj

Zapytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 1 na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo – rozwojowych

Zapytanie nr 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią zapisów znajdujących się odpowiednio w Załączniku nr 1 i nr 2 do w/w zapytania w pozycji dotyczącej zakresu prac realizowanych w ramach zadania 5 badań przemysłowych. Zakres prac realizowanych w ramach zadania 5 badań przemysłowych

Czytaj

Zapytanie ofertowe nr _2_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych

Szanowni Państwo, W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i

Czytaj

Zapytanie ofertowe nr _1_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych

Szanowni Państwo, W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i

Czytaj

Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie osoby na stanowisko Ekspert Naukowy.

Szanowni Państwo! W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” firmy „Ekoiwnentyka sp. z o.o.” , który będzie aplikował o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Czytaj

Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie osoby na stanowisko Kierownik Naukowy.

Szanowni Państwo! W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” firmy „Ekoiwnentyka sp. z o.o.” , który będzie aplikował o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Czytaj