Biotechnologia Robi Różnicę!
Tel.: +48 (32) 789-51-41

Przetargi

06-12-2017 Zapytanie ofertowe nr _3_ na wyłonienie dostawcy elementów budowy KBT

Szanowni Państwo,  W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez

Czytaj

05-12-2017 Zapytanie ofertowe nr _2_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych

Szanowni Państwo,  W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez

Czytaj

Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyłonienia podwykonawcy prac badawczo rozwojowych z dnia 28.11.2017 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku postępowania nie został wyłoniony podwykonawca prac B+R dotyczących zapytania nr 1a z dn. 28.11.2017.

Czytaj

Zapytania oferenta z dn. 28.11.2017 do Zapytanie ofertowe nr _1a_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych wraz z odpowiedzią do zapytania oferenta

Zapytania oferenta z dn. 28.11.2017: punkt VI.1a Czy wystarczające będzie wykazanie prac badawczych w obszarze systemów i urządzeń do ochrony czystości powietrza, redukcji pyłów szkodliwych oraz ochrony dróg oddechowych ludzi przebywających na stanowiskach pracy? punkt VI.1e  Czy Zamawiający przewiduje możliwość kierowania pracami przez specjalistę posiadającego stopień doktora

Czytaj

27-11-2017 Zapytanie ofertowe nr _1a_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych

Szanowni Państwo,   W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Czytaj

Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyłonienia podwykonawcy prac badawczo rozwojowych z dnia 23.08.2017 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku postępowania został wyłoniony podwykonawca prac B+R, przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak zgody tego oferenta

Czytaj

Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyboru osoby na stanowisko „Ekspert Naukowy” z dnia 21.08.2017 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku postępowania została wyłoniona osoba na stanowisko „Ekspert Naukowy” , przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak zgody tego

Czytaj

Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyboru osoby na stanowisko „Kierownik Naukowy” z dnia 21.08.2017 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku postępowania została wyłoniona osoba na stanowisko „Kierownik Naukowy” , przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak zgody tego

Czytaj

23-08-2017 Zapytanie ofertowe nr _1_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych

  Szanowni Państwo,   W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania

Czytaj

21-08-2017 Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie osoby na stanowisko Ekspert Naukowy.

Szanowni Państwo! W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” firmy „Ekoiwnentyka sp. z o.o.” , który będzie aplikował o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Czytaj