Biotechnologia Robi Różnicę!
Tel.: +48 (32) 789-51-41

Przetargi

Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyłonienia „Endusera” (użytkownik końcowy i odbiorca technologii) projektu, reprezentującego przemysł lakierniczy/odlakierowania i oferującego wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu Instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr _5_ z dnia 22.05.2018 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku postępowania został wyłoniony „Enduser” (użytkownik końcowy i odbiorca technologii) projektu, reprezentującego przemysł lakierniczy/odlakierowania i oferujący wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu Instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr _5_ z dnia 22.05.2018

Czytaj

22-05-2018 Zapytanie ofertowe nr _5_ na wyłonienie „Endusera” (użytkownik końcowy i odbiorca technologii) projektu, reprezentującego przemysł lakierniczy/odlakierowania i oferującego wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu Instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a po przeprowadzeniu badań.

Szanowni Państwo,  W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez

Czytaj

Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyłonienia dostawcy elementów budowy KBT zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr _4_ z dnia 03.04.2018 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku postępowania został wyłoniony dostawca elementów budowy KBT zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr _4_ z dnia 03.04.2018 r jest nim: Telomi Joanna Tekely,  ul. Lasoki 1,  44-245 Żory

Czytaj

03-04-2018 Zapytanie ofertowe nr _4_ na wyłonienie dostawcy elementów budowy KBT oraz elementów automatyki KBT.

Szanowni Państwo,  W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez

Czytaj

Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyłonienia dostawcy elementów budowy KBT zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr _3 z dnia 06.12.2017 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku postępowania został wyłoniony dostawcy elementów budowy KBT zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr _3 z dnia 06.12.2017 r, przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane

Czytaj

Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyłonienia podwykonawcy prac badawczo rozwojowych zgodnie z zapytaniem ofertowym nr_2_z dnia 05.12.2017 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku postępowania w sprawie wyłonienia podwykonawcy prac badawczo rozwojowych zgodnie z zapytaniem ofertowym nr_2_z dnia 05.12.2017  został wyłoniony podwykonawca prac B+R, przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie

Czytaj

06-12-2017 Zapytanie ofertowe nr _3_ na wyłonienie dostawcy elementów budowy KBT

Szanowni Państwo,  W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez

Czytaj

05-12-2017 Zapytanie ofertowe nr _2_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych

Szanowni Państwo,  W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez

Czytaj

Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyłonienia podwykonawcy prac badawczo rozwojowych z dnia 28.11.2017 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku postępowania nie został wyłoniony podwykonawca prac B+R dotyczących zapytania nr 1a z dn. 28.11.2017.

Czytaj

Zapytania oferenta z dn. 28.11.2017 do Zapytanie ofertowe nr _1a_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych wraz z odpowiedzią do zapytania oferenta

Zapytania oferenta z dn. 28.11.2017: punkt VI.1a Czy wystarczające będzie wykazanie prac badawczych w obszarze systemów i urządzeń do ochrony czystości powietrza, redukcji pyłów szkodliwych oraz ochrony dróg oddechowych ludzi przebywających na stanowiskach pracy? punkt VI.1e  Czy Zamawiający przewiduje możliwość kierowania pracami przez specjalistę posiadającego stopień doktora

Czytaj